دریافت

دریافت سند

منابع بیشتر

کپی طرح کلی با فرمت pdf برای دانلود قابل دسترس است.

دین الهی یکی است

سند با فرمت pdf قابل دسترس است.

دریافت صوت

دین الهی یکی است

در این قسمت یک نسخه صوتی با فرمت MP3  قابل دسترس است که برای استفاده روی یک دستگاه قابل حمل صوتی یا انتقال به سی دی طراحی شده است. دانلود شامل 13 فایل است که هرکدام از آنها مربوط به یکی از قسمت های سند «دین الهی یکی است» می باشد.

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما